ανατομία

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αρσενικού εγκεφάλου και του γυναικείου εγκεφάλου;

Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μια γυναίκα ζει σε συναισθήματα, ένας άνθρωπος καθοδηγείται από τη λογική. Οι γυναίκες σκέφτονται στις εικόνες, οι άντρες είναι πιο έμφυτες στην αφηρημένη σκέψη. Μερικές φορές αυτές οι διαφορές δεν οφείλονται σε κοινωνικοπολιτ

Οι κύριες διαφορές του φλεβικού αίματος από το αρτηριακό

Φλεβικό αίμα ρέει από την καρδιά μέσω των φλεβών. Είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα μέσω του σώματος, η οποία είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία του αίματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ φλεβικού αίματος και αρτηριακού αίματος είναι ότι έχει υψηλότερη θερμοκρασία και περιέχει λιγότερες βιταμίνες και ιχνοστοι

Αμυγδαλές και αδένες: ποια είναι η συνηθισμένη και ποια είναι η διαφορά

Κάτω από τις λέξεις "αμυγδαλές", υποδηλώνει κάποιο είδος λεμφοειδούς συσσωμάτωσης, το οποίο έχει ωοειδές σχήμα και βρίσκεται στον φάρυγγα. Δρουν ως ένα είδος φραγμού για όλους εκείνους τους μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν να εισέλθουν στην αναπνευστική οδό από το εξωτερικό περιβάλλον. Η δευτερεύουσα λειτουργία τους είναι ότι οι αμυγδαλές εμπλέκονται άμεσα στην ανοσολογική απάντηση του σώματος. Επί του παρόντος, υπάρχουν ζευγαρωμένες και μη συζευγμένες αμυγδαλές. Μιλώντας για τις αμυγδαλές, ορισμένες κατηγορίες του σύγχρ