Η διαφορά μεταξύ μιας υπογεγραμμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και μιας μη έγκυρης υπογραφής ηλεκτρονικής υπογραφής

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συμπλήρωση των εγγράφων μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Η εγγραφή των νομικών εγγράφων σε αυτή τη μορφή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Έτσι, στο ηλεκτρονικό έντυπο υπάρχει ειδική ηλεκτρονική υπογραφή. Επιβεβαιώνει ή αρνείται την ύπαρξη αλλαγών στο έγγραφο.

Υπογεγραμμένη υπογραφή

Η ειδική ζωγραφική είναι μια βελτιωμένη έκδοση του EDS. Έχει νομική ισχύ . Η ενισχυμένη προβολή της αυτόγραφας περιλαμβάνει ειδικό κιτ διανομής λογισμικού με άδεια και πιστοποιητικό επαλήθευσης για το κλειδί του εν λόγω στοιχείου. Ένα αυτόγραφο με υψηλό επίπεδο προστασίας εκτελεί διάφορες λειτουργίες. Το EDS ενοποιεί την ταυτότητα του πολίτη που έδωσε το αυτόγραφο και ενημερώνει επίσης για τις τροποποιήσεις της ήδη εκπονηθείσας και ολοκληρωμένης νομοθετικής πράξης. Οι ξένοι σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το έγγραφο.

Η κατάλληλη υπογραφή χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Μεταφορά ειδικού λογαριασμού - παράγοντας.
  • Με ενισχυμένη υπογραφή, πρέπει να πιστοποιούνται έγγραφα σχετικά με τον διορισμό μιας εξέτασης, πράξεις μελλοντικών ελέγχων και αποφάσεις για την εγκατάσταση προσωρινών μέτρων. Το χαρτί υπογράφεται από μια φορολογική οργάνωση.
  • Χρησιμοποιείται από τους εκδότες για να επικοινωνούν με ένα πρακτορείο ειδήσεων.
  • Χρησιμοποιείται σε αναφορές διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ενεχυροδανειστήρια, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί καταναλωτικής χρηματοδότησης και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μικροχρηματοδότησης δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς αυτό.
  • Η ειδική επιλογή χρησιμοποιείται για την απόκτηση ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών. Υποδεικνύει τη συγκατάθεση του πολίτη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
  • Η ψηφιακή επιβεβαίωση απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης για απομακρυσμένη εργασία και σε επακόλουθη συνεργασία με τον εργοδότη.
  • Με τη συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία. Οι εικονικές αγορές σε πατώματα εμπορικών συναλλαγών είναι αδύνατες χωρίς ειδική διαπίστευση. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα τόσο στους διοργανωτές της δημοπρασίας όσο και στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Στο τέλος της διαπίστευσης, κάθε πολίτης λαμβάνει ενισχυμένη υπογραφή.

Η ειδική ζωγραφική εγγυάται την αξιόπιστη προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Μερικές φορές κατά τη συμπλήρωση των τίτλων χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος στηρίγματος.

Όλα σχετικά με τις υπογραφές χωρίς επιφύλαξη

Η μη εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα ειδικό κλειδί που είναι αποθηκευμένο σε μια εξωτερική μονάδα USB . Ο πίνακας δηλώνει το γεγονός της επεξεργασίας των δεδομένων ενός συγκεκριμένου εγγράφου και παρέχει επίσης πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του αυτόγραφου. Προστατεύει το χαρτί από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των καταχωρημένων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η χρήση του είναι κατάλληλη σε τέτοιες περιπτώσεις:

  • Δημόσιες συμβάσεις. Το αυτόγραφο παρατηρείται σε ενδιάμεσες προσφορές και προσφορές από προμηθευτές. Για την καταχώρηση της τελικής έκδοσης του εμπορικού χαρτιού απαιτείται ειδική υπογραφή.
  • Μια απλουστευμένη εκδοχή είναι κατάλληλη κατά την υποβολή αξιών σε μια φορολογική αρχή.
  • Για την επεξεργασία τεκμηρίωσης σε μια μεμονωμένη επιχείρηση ή κατά τη διάρκεια συνεργασίας με τακτικό αντισυμβαλλόμενο. Ο μεμονωμένος επιχειρηματίας έχει μια ειδική συμφωνία που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του παρεχόμενου αυτογράφου. Διαφορετικά, η σύμβαση θα θεωρηθεί άκυρη.

Είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η EDS χωρίς προηγούμενη συμφωνία.

Σύγκριση ηλεκτρονικών λεπτομερειών

Μια υπογεγραμμένη και χωρίς επιφύλαξη υπογραφή έχει πολλά κοινά. Οι τοιχογραφίες ανήκουν σε νομικά και φυσικά πρόσωπα . Ενεργοποιήστε ενεργά τις εμπορικές συναλλαγές. Το πρώτο και το δεύτερο EDS έχουν κοινό στόχο την ύπαρξη - αναγνώριση του υπογράφοντος το έγγραφο, καθώς και τον έλεγχο της διαδικασίας εισαγωγής νέων δεδομένων στην εγκεκριμένη σύμβαση.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ένα εξουσιοδοτημένο αυτόγραφο έχει καλύτερο επίπεδο προστασίας από τον σύμμαχό του. Η ενισχυμένη θεωρείται νομικά ακριβής χωρίς πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η ισχύς της δεύτερης αυτογράφησης αποδεικνύει ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Πιστοποιημένη παραλαβή σε πιστοποιημένο κρατικό κέντρο. Οι μη πιστοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν λεπτομέρειες χωρίς προσόντα.

Χαρακτηριστικά της απόκτησης EDS

Τα στάδια και οι μέθοδοι σχεδιασμού αυτόματων εξαρτώνται από τον τύπο και τον άνθρωπο που σχεδιάζει τη ζωγραφική. Τα άτομα που δεν διαθέτουν καταλληλότητα είναι ευκολότερα. Αρκεί να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου. Έχει γίνει δωρεάν σχεδιασμός EDS. Τα νομικά πρόσωπα επικοινωνούν με το κέντρο πιστοποίησης. Η εγγραφή είναι μια πληρωμένη υπηρεσία.

Σε μια προϋπόθεση με τα προσόντα άλλους κανόνες εγγραφής. Οι πολίτες απευθύνονται σε ειδικό κέντρο πιστοποίησης. Θα πρέπει να έχετε μια αίτηση για ένα αυτόγραφο, μια κάρτα εγγραφής εταιρείας, προσωπικά έγγραφα, μια πληρεξούσια για ένα πρόσωπο που λαμβάνει και θα κατέχει ένα πιστοποιητικό EDS. Η έκδοση συνοδεύεται από τη σύναψη ειδικής σύμβασης. Αμειβόμενη υπηρεσία.

Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα καθολικό και κινητό στηρίγματα που βελτιώνει τη διαδικασία έκδοσης σημαντικών εγγράφων. Η εμβέλεια του αυτογράφου υποδηλώνει τη σημασία του. Με το EDS, κάθε επιχειρηματίας συμβαδίζει με τις εποχές.

Συνιστάται

Ποιο αυτοκίνητο είναι καλύτερο να επιλέξει Qashqai ή Rav 4;
2019
Τι είναι καλύτερο να αγοράσετε ένα Volkswagen Tiguan ή Hyundai Tucson: χαρακτηριστικά και διαφορές
2019
Ποια είναι η καλύτερη επιλογή του Ketorol ή του Dexalgin;
2019