Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πιστοποιητικού και δήλωσης συμμόρφωσης;

Η ρωσική νομοθεσία διευκρίνισε την ανάγκη επιβεβαίωσης της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων. Τα κυριότερα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ποιότητα των προϊόντων στη χώρα μας είναι πιστοποιητικό συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης.

Από νομική άποψη, τα δύο αυτά έγγραφα είναι εξίσου έγκυρα, η διαδικασία απόκτησης των οποίων είναι ταυτόσημη. Ωστόσο, υπάρχουν μεταξύ τους και αρκετά σημαντικές διαφορές, οι οποίες θα συζητηθούν περαιτέρω.

Πιστοποιητικό

Η πιστοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να είναι υποχρεωτική και προαιρετική. Το ίδιο το πιστοποιητικό είναι επίσημο έγγραφο με κρατική μορφή με υδατογραφήματα και άλλες γραμμές ασφαλείας. Εκδίδεται μόνο από εξουσιοδοτημένο φορέα που επιβεβαιώνει την ποιότητα των δηλωθέντων προϊόντων. Μπορείτε να πιστοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν εάν το επιθυμείτε και να έχετε μια νομική βάση · επιπλέον, πολύ πρόσφατα η διαδικασία πιστοποίησης του κράτους ήταν ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιώσετε την ασφάλεια ενός προϊόντος.

Δείγμα πιστοποιητικού

Η ευθύνη για τα δεδομένα που είναι γραμμένα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, αντίστοιχα, ο αιτών δεν μπορεί πλέον να ευθύνεται για την ανακρίβεια τους. Για την επιβεβαίωση των υποχρεωτικών εντύπων πιστοποίησης παρέχονται με κίτρινο χρώμα και για την επιβεβαίωση της ποιότητας με πρωτοβουλία του κατασκευαστή - μπλε.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορεί να εκδοθεί τόσο σε ξένο παραγωγό προϊόντων όσο και σε οικιακό προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Μια δήλωση είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από έναν κατασκευαστή προϊόντων. Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με τα καθιερωμένα πρότυπα, συλλέγονται από τον αιτούντα. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων.

Η σημερινή δήλωση εκδίδεται με έναν αρκετά περιορισμένο κατάλογο προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στη σχετική κανονιστική πράξη.

Δήλωση Συμμόρφωσης - Δείγμα

Η δήλωση εκδίδεται σε ένα απλό φύλλο χαρτιού Α4, σύμφωνα με το προβλεπόμενο έντυπο, και αφού η προετοιμασία όλων των εγγράφων καταχωρηθεί στον εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης. Όλες οι δοκιμές ισχυρίστηκαν ότι τα προϊόντα βρίσκονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, γεγονός που επιβεβαιώνει την ασφάλειά τους.

Μόνο ένας εγχώριος κατασκευαστής ή προμηθευτής μπορεί να δηλώσει τα προϊόντα του. Κατανοώντας τι είναι αυτά τα δύο έγγραφα, μπορείτε εύκολα να δείτε όλες τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο μορφών.

Πιστοποιητικό και δήλωση - κοινά χαρακτηριστικά:

  • Την ίδια νομική ισχύ αυτού και άλλων εγγράφων.
  • Ίδια διαδικασία εγγραφής και παραλαβής.
  • Η ίδια δέσμη εγγράφων για υποβολή στον οργανισμό πιστοποίησης.
  • Η ισχύς του εγγράφου (δεν υπερβαίνει τα τρία έτη).
  • Ο σκοπός της παραλαβής είναι να επιβεβαιώσει την ασφάλεια του προϊόντος.

Πιστοποιητικό διαφορών και δήλωση

  1. Το πιστοποιητικό μπορεί να ληφθεί για σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν, ενώ η δήλωση μπορεί να εκδοθεί μόνο για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
  2. Μορφή του εγγράφου. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με επιστολόχαρτα κρατικής ιδιοκτησίας που υπόκεινται σε αυστηρή υποχρέωση λογοδοσίας και οι δηλώσεις είναι σε χαρτί A4.
  3. Η ευθύνη για τα δεδομένα που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό βαρύνει την αρχή που την εξέδωσε και για τα στοιχεία της δήλωσης - τον ίδιο τον διασαφιστή.
  4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορεί να εκδοθεί τόσο σε εγχώριους όσο και σε αλλοδαπούς κατασκευαστές, ενώ η δήλωση μπορεί να εκδοθεί μόνο σε ρώσο διασαφιστή.

Παρά το γεγονός ότι η πιστοποίηση είναι μια κάπως ξεπερασμένη μορφή κρατικής ρύθμισης της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής στους κατασκευαστές. Οι παραγωγοί βασικών προϊόντων προσπαθούν να εκδώσουν προαιρετικά πιστοποιητικά ακόμη και όταν δεν απαιτείται πιστοποίηση, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα τους.

Η δήλωση, ως μορφή επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης, κερδίζει δυναμική στην παγκόσμια αγορά. Χρησιμοποιώντας το είναι πολύ γρηγορότερο και ευκολότερο να φέρετε ένα νέο προϊόν στον γενικό καταναλωτή.

Έτσι, ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα έγγραφο που έχει κερδίσει σθεναρά την εμπιστοσύνη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών και η δήλωση συμμόρφωσης είναι μια απλούστερη και πιο προσιτή μορφή διασφάλισης της ποιότητας, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών.

Συνιστάται

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλοιφής solcoseryl και gel;
2019
Ποιο αυτοκίνητο είναι καλύτερο να επιλέξει Qashqai ή Rav 4;
2019
Ποιο πλυντήριο πιάτων είναι καλύτερο από 45 ή 60 cm: σύγκριση και διαφορές
2019