Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εισαγγελίας και της αστυνομίας;

Η ισχύς σε κάθε κατάσταση χωρίζεται σε τρεις κλάδους. Οι οργανισμοί που ανήκουν στον νομοθετικό τομέα της εξουσίας ασκούν νομοθετικές δραστηριότητες, η εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει τις αρχές που διαχειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις με βάση τους νόμους που έχουν θεσπιστεί. Το δικαστικό σώμα είναι μια περίπλοκη δομή δικαστηρίων διαφόρων επιπέδων, τα οποία φέρνουν τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη, επιλύουν διαφορές μεταξύ των υποκειμένων δικαιωμάτων (νομικά πρόσωπα και άτομα), αποκαθιστώντας το νόμο και την τάξη.

Οι αστυνομικές αστυνομικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες της εισαγγελικής αρχής για την εποπτεία της συμμόρφωσης με το νόμο αποτελούν σημαντικό στοιχείο της επιβολής του νόμου και της τάξης στο κράτος. Το γραφείο του εισαγγελέα είναι ανεπίσημα ο τέταρτος κλάδος της κυβέρνησης και η αστυνομία είναι ο εκτελεστικός κλάδος. Ποια άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά υπάρχουν μεταξύ των δύο αρχών και υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ τους;

Εισαγγελική αρχή - η έννοια και τα χαρακτηριστικά

Με το γραφείο του εισαγγελέα νοείται ένα σύστημα οργάνων που, ενεργώντας εξ ονόματος του κράτους, εποπτεύει τον σεβασμό των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, πώς εφαρμόζονται οι νόμοι σε τοπικό και κρατικό επίπεδο. Επιπλέον, το γραφείο του εισαγγελέα είναι επιφορτισμένο με τον εντοπισμό παραβιάσεων του νόμου και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων κατά των παραβατών. Η ανίχνευση των παραβιάσεων του νόμου πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων επιθεωρήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών, αρχών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στο έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των προκαταρκτικών οργάνων έρευνας και των οργάνων έρευνας.

Ο λόγος μπορεί να είναι η διάθεση κρατικών φορέων, καθώς και η προσφυγή νομικών προσώπων και ατόμων για την παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Οι διωκτικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για το συντονισμό των εργασιών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Αστυνομία - η έννοια και τα χαρακτηριστικά

Το κύριο καθήκον της αστυνομίας είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία της δημόσιας τάξης . Η αστυνομία αναφέρεται στο σύστημα εσωτερικών υποθέσεων. Το έργο της αστυνομίας αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, της ζωής και της υγείας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, καθώς και στην καταπολέμηση του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Παρέχονται ευρείες εξουσίες στην αστυνομία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μπορούν να κρατήσουν τον δράστη για ένα χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το νόμο έως ότου διασαφηνιστούν οι περιστάσεις, να διεισδύσουν σε ένα ιδιωτικό έδαφος εάν αυτό απαιτείται από την ασφάλεια των ανθρώπων και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Ο νόμος παρέχει στους αστυνομικούς τη χρήση φυσικής δύναμης και ειδικών μέσων, αν χρειαστεί, για να συλλάβουν έναν εγκληματία.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της αστυνομίας και των εισαγγελέων;

Στην πραγματικότητα, τα δύο όργανα έχουν τον ίδιο στόχο να αποτρέψουν την παραβίαση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους με έγκαιρη απάντηση σε αδικήματα και εγκλήματα. Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, τα μέσα για την επίτευξή του και οι εξουσίες των οργάνων είναι διαφορετικά.

Φύση της δραστηριότητας

Η αστυνομία είναι εκπρόσωπος του εκτελεστικού κλάδου, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος της δομής, το ανώτατο επίπεδο του οποίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Το γραφείο του εισαγγελέα είναι εποπτική αρχή, εποπτεύει τις δραστηριότητες όλων των αρχών, διεξάγει σχετικές επιθεωρήσεις και, σε περίπτωση παραβίασης, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προσαγάγει τους παραβάτες στη δικαιοσύνη. Το γραφείο του εισαγγελέα διενεργεί επίσης αστυνομικούς ελέγχους για παραβιάσεις του νόμου και περιορισμούς στα δικαιώματα των ανθρώπων.

Αντικείμενο δραστηριότητας

Το γραφείο του εισαγγελέα παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλους τους τομείς - εργατικό, αστικό, οικογενειακό και ποινικό. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος έχει καταγγελίες για το έργο της υπηρεσίας στέγασης, έρχεται στο γραφείο του εισαγγελέα, γράφει μια δήλωση και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του, ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν στην επιχείρηση. Κατά την εξέταση της αίτησης, ένας υπάλληλος του γραφείου του εισαγγελέα μπορεί να στείλει έρευνες, να διενεργήσει ελέγχους, να ζητήσει έγγραφα και να διεξαγάγει ανακρίσεις.

Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, το γραφείο του εισαγγελέα ασχολείται μόνο με σοβαρά και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, τα εγκλήματα που έχουν προκαλέσει μια κοινωνική απήχηση, τα οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Ένα άτομο παραπέμπεται στην αστυνομία σε περίπτωση κλοπής, φόνου, βιασμού ή τροχαίου ατυχήματος. Εντός τριών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, οι αστυνομικοί ανακριτές πρέπει να αποφασίσουν να κινήσουν μια ποινική υπόθεση ή να την αρνηθούν.

Αλληλεπίδραση με το δικαστήριο

Αρχίζοντας μια ποινική υπόθεση, η αστυνομία διεξάγει μέτρα επιχειρησιακής έρευνας για να αποδείξει την ενοχή του ύποπτου, για την οποία αναζητούν αποδείξεις, διερευνούν μάρτυρες, διεξάγουν αντιπαραθέσεις και διερευνούν πειράματα. Όλες αυτές οι ενέργειες διεξάγονται προκειμένου να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία στην περίπτωση της μεταφοράς υλικού στο γραφείο του εισαγγελέα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρει την υπόθεση στο δικαστήριο. Σε αντίθεση με την αστυνομία, ο εισαγγελέας μπορεί να είναι συμβαλλόμενο μέρος στη δικαστική διαδικασία, να είναι εισαγγελέας και ταυτόχρονα να μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε στάδιο της υπόθεσης, έχοντας το δικαίωμα να ασκεί όλα τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Συνιστάται

Amoxiclav και Flemoksin solyutab: η διαφορά και τι είναι καλύτερο
2019
Τι κάνει το φυστικοβούτυρο διαφορετικό από μαρμελάδα
2019
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των καρτών μνήμης sdhc και sdxc;
2019