Πώς διαφέρει ένα εγχειρίδιο από ένα βιβλίο;

Τα εγχειρίδια και τα σεμινάρια χρησιμοποιούνται συχνά σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ονόματα αυτών των βοηθημάτων είναι παρόμοια, το περιεχόμενο και ο σκοπός τους είναι πανομοιότυπα; Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να διακρίνετε ένα βιβλίο από ένα εγχειρίδιο και να επιλέξετε τα απαραίτητα υλικά.

Ένα βιβλίο είναι ένα βιβλίο στο οποίο συστηματοποιούνται πληροφορίες και γνώσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου . Οι πληροφορίες σε αυτό είναι θεμελιώδεις και αποδεδειγμένες πρακτικά και ως εκ τούτου δίνει στους φοιτητές τη βάση της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η διάρθρωση του εγχειριδίου περιλαμβάνει τμήματα του εαυτού του, συνήθως κατανέμονται ανάλογα με το θέμα, ενώ υπάρχουν και υποτμήματα σε μεγάλα θέματα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως παράγραφοι.

Πώς να αναγνωρίσετε ένα βιβλίο;

 • Ο όγκος του κυμαίνεται από 200 έως 500 σελίδες . Σπάνια βιβλία με λιγότερες σελίδες.
 • Έχει εγκριθεί επίσημα, κατά κανόνα, από το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.
 • Έχει ένα μεγάλο μέρος του επεξηγηματικού υλικού που βοηθά να αποκαλύψει πλήρως την ουσία της πειθαρχίας.

Εφαρμογές διδασκαλίας

 • Βοηθητικό υλικό στην τάξη, διάλεξη, εργαστήρια και άλλες τάξεις.
 • Συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία απόκτησης γνώσης.
 • Υποδοχή του θέματος και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με μία ερώτηση ή όλες τις γνώσεις ενός θέματος.
 • Χρησιμοποιήθηκε για να σχηματίσει την ικανότητα να αναλύει γεγονότα, γεγονότα και να συνάγει συμπεράσματα με βάση αυτό.
 • Για μια πλήρη εικόνα του θέματος.

Οδηγός σπουδών

Το εγχειρίδιο είναι μια προσθήκη στο κύριο πρόγραμμα σπουδών. Περιέχει σύντομη και συνοπτική πληροφόρηση για ένα συγκεκριμένο θέμα ή για διάφορα θέματα.

Σήμερα υπάρχουν διάφοροι τύποι βιβλίων ανάλογα με την εφαρμογή:

 • Εκπαιδευτικά εργαστήρια, με τη βοήθειά τους, οι φοιτητές κατέχουν ουσιαστικά τις πληροφορίες.
 • Εκπαιδευτικά βιβλία ανάγνωσης, στα οποία το βασικό υλικό υποστηρίζεται από πρόσθετα σχήματα, επεξηγήσεις, σχέδια.
 • Οι εγκυκλοπαιδικές εκδόσεις, τα βιβλία αναφοράς, περιέχουν στοιχεία που αποκαλύπτουν την ουσία της πειθαρχίας.

Πώς να καθορίσετε το εγχειρίδιο εκπαίδευσης;

 1. Συμπαγής ένταση, έως και 100 σελίδες.
 2. Διατίθεται ως συμπλήρωμα στο κύριο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Το περιγραφόμενο υλικό παρουσιάζεται με τη μορφή διατριβών, διαγραμμάτων, διαγραμμάτων.
 4. Εφαρμογή του εγχειριδίου εκπαίδευσης
 5. Ανεξάρτητη μελέτη ενός ή περισσοτέρων ερωτήσεων για τις οποίες δεν απαιτούνται εξηγήσεις του καθηγητή ή του διδάσκοντος.
 6. Για να μάθετε τις πιο πρόσφατες και τελευταίες πληροφορίες στον τομέα της μελέτης
 7. Βοήθεια στην προετοιμασία περιλήψεων, καθώς πολλά εγχειρίδια γίνονται με τη μορφή περιλήψεων και περιλήψεων.

Τα εγχειρίδια είναι επίσης διαφόρων τύπων: μεθοδικά, οπτικά, με τη μορφή σημειώσεων διαλέξεων ή καταλόγων, καθώς και πηγές επεξηγηματικής μορφής, που περιλαμβάνουν έναν άτλαντα ή ένα διάγραμμα.

Το συνολικό βιβλίο και βιβλίο

 • Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία εκμάθησης . Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος τύπος λογοτεχνίας είναι σε ζήτηση σε σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια.
 • Πρόκειται για εκπαιδευτική λογοτεχνία . Το εγχειρίδιο ή το εγχειρίδιο είναι δύσκολο, για παράδειγμα, που αποδίδεται στη μυθοπλασία.
 • Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία για έλεγχο, εξετάσεις . Το εγχειρίδιο περιέχει τις θεμελιώδεις βασικές αρχές του θέματος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων, τα εγχειρίδια συμπληρώνουν με νέες πληροφορίες, διαμορφώνονται οπτικά με τη μορφή διαγραμμάτων, πίνακες.
 • Το βιβλίο και το εγχειρίδιο διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη βιομηχανία.

Κυριότερες διαφορές

 1. Στον τομέα της γνώσης . Το εγχειρίδιο παρουσιάζει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων, αποδεδειγμένη πρακτικά και συστηματοποιημένη. Το εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει προσθήκες σε ήδη γνωστά γεγονότα, φαινόμενα. Πληροφορίες, πιο εξειδικευμένες και δοσμένες σε μικρότερο όγκο από το βιβλίο.
 2. Στη διευκρίνιση . Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει συχνά πολύπλοκο υλικό, έναν μεγάλο αριθμό γεγονότων, έννοιες, που απαιτούν εξήγηση του δασκάλου ή του διδάσκοντος. Το εγχειρίδιο είναι κατασκευασμένο σε απλούστερη μορφή, διαθέσιμο για αυτοδιδασκαλία.
 3. Μέγεθος Το εγχειρίδιο είναι συνήθως 200 σελίδες ή περισσότερο, κάθε ερώτηση είναι λεπτομερής, καθώς και εικόνες και μερικές φορές υλικό αναφοράς. Το εγχειρίδιο είναι συμπαγές, το υλικό υποβάλλεται, αυτή η μορφή είναι συμπιεσμένη που σας επιτρέπει να μεταφέρετε.
 4. Συγγραφείς Η σύνταξη των βιβλίων γίνεται από γιατρούς, υποψήφιους επιστήμονες, καθηγητές της ανώτερης κατηγορίας. Η κατάρτιση ενός εγχειριδίου είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και του σχεδιασμού. Συχνά σε αυτή την περίπτωση η συλλογή γίνεται όχι από έναν συγγραφέα, αλλά από ολόκληρη την ομάδα, τα αποτελέσματα της δουλειάς τους γίνονται ένα βιβλίο. Το εγχειρίδιο, αν είναι επιθυμητό, ​​μπορεί να κάνει οποιονδήποτε, αν αισθάνεται ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα, και κατά προτίμηση με εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να βρεθούν στην αρχή του εγχειριδίου, στο τμήμα συντακτικού συμβουλίου.

Ένας οδηγός και ένας οδηγός σπουδών δεν είναι δύο αντίποδες που μπορούν να αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλλον μια ενιαία κατασκευή στην οποία το βιβλίο παρέχει το θεμέλιο, τη βάση της γνώσης, και το βιβλίο εργασίας συμπληρώνει τα κομμάτια που λείπουν. Η χρήση αυτών των δύο τύπων εγχειριδίων θα παρέχει τις πληρέστερες και ακριβέστερες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για περαιτέρω επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες.

Συνιστάται

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ροζ αρχείου Scholl (scholl) από το μπλε
2019
Τι είναι καλύτερο να λαμβάνετε "Terbinafine" ή "Clotrimazole"
2019
Ddr3l και ddr3 - η διαφορά μεταξύ των τύπων μνήμης RAM
2019