Πώς διαφέρει η χρήση των όπλων από τη χρήση τους;

Η χρήση όπλων και η χρήση όπλων: γενικές έννοιες, ομοιότητες και διαφορές όρων.

Στη νομική πρακτική, υπάρχουν πολλοί όροι που συνδέονται στενά μεταξύ τους με νόημα. Αλλά μόνο με την πρώτη ματιά, με λεπτομερή και σταδιακή εξοικείωση με την ερμηνεία τους, γίνεται φανερό ότι στην πραγματικότητα, αυτές οι έννοιες είναι σαφώς οριοθετημένες και έχουν ένα εξαιρετικό νόημα για τους εαυτούς τους, που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατανόηση των περιπτώσεων όταν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε τη φράση "χρησιμοποιήστε ένα όπλο" και όταν "χρησιμοποιείτε ένα όπλο". Για να γίνει αυτό, αναλύστε τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής τους.

Γενικές έννοιες

Οι όροι "χρήση" και "χρήση" όπλων αναφέρονται άμεσα σε ενέργειες που πραγματοποιούνται με αυτά τα όπλα. Όπως κάθε ενέργεια, έχουν αντικείμενο και αντικείμενο, κίνητρο και προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους. Η νομοθεσία ρυθμίζει τις στιγμές χρήσης και χρήσης όπλων:

 1. Πολίτες - Άρθρο 24 του ομοσπονδιακού νόμου "για τα όπλα".
 2. Αστυνομικοί - Άρθρα 23 και 24 του ομοσπονδιακού νόμου "για την αστυνομία".
 3. Στρατιωτικό προσωπικό - Άρθρα 13 και 14 του Χάρτη.
Σύμφωνα με αυτά τα κανονιστικά έγγραφα, το θέμα της χρήσης ή χρήσης όπλων είναι ένα πρόσωπο που ενεργεί για να αποφύγει την ανάπτυξη μιας κατάστασης που συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία ή την προσωπικότητά του. Ή αυτή η εφαρμογή και η χρήση αποσκοπεί στην εξάλειψή τους. Τα αντικείμενα για κάθε μια από τις ενέργειες δεν είναι πάντα τα ίδια. Στα κίνητρα και τις συνθήκες θα υπάρχουν επίσης χαρακτηριστικά για κάθε είδος. Για να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ αυτών των όρων - ενέργειες, πρέπει να καταλάβετε τι είναι παρόμοιο.

Ομοιότητες

Η ομοιότητα χρήσης και χρήσης έγκειται στο γεγονός ότι ένα πράγμα είναι αδύνατο χωρίς το άλλο. Εξάλλου, για να χρησιμοποιήσετε ένα όπλο, δηλαδή να τον πυροβολήσετε, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, δηλαδή να το μεταφέρετε μαζί σας, να το πάρετε, να το στοχεύσετε κλπ. Για να το χρησιμοποιήσετε σημαίνει να αλληλεπιδράσετε με το όπλο, μέχρι τη χρήση του. Αλλά η έννοια της εφαρμογής έχει πολύ στενά όρια κατανόησης. Και αυτό θα είναι οι κύριες διαφορές τους.

Διαφορές

Αστυνομικοί, στρατιωτικοί ή πολίτες που έχουν την κατάλληλη άδεια, ανάλογα με την κατάσταση, χρησιμοποιούν όπλα για:

 1. Προστατεύστε τον εαυτό σας ή ένα άλλο άτομο από τις επικίνδυνες πράξεις τρίτων, εάν συνεπάγεται κίνδυνο για τη ζωή.
 2. Προστασία από επιθέσεις κατά του στρατιωτικού εξοπλισμού και των όπλων.
 3. Να αποκρούσει ομαδικές και ένοπλες επιθέσεις σε δημόσια και κρατικά αντικείμενα.
 4. Για την κράτηση ενόπλων προσώπων που παρέχουν ενεργητική αντίσταση, θέτοντας απειλή για τη ζωή και την υγεία των άλλων.

Δεν είναι απαραίτητο να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις χρήσης όπλων, προκειμένου να ανιχνευθεί η αναλογία του γεγονότος ότι τα όπλα χρησιμοποιούνται σε ακραίες καταστάσεις με κρίσιμο δημόσιο και κρατικό κίνδυνο. Το θέμα της χρήσης των όπλων είναι ο άνθρωπος. Εφαρμόστε ένα όπλο για να βλάψετε την υγεία. Ενώ χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των συνθηκών δημιουργίας τέτοιων καταστάσεων και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις:

 1. Για την κράτηση και τη διακοπή του οχήματος, εάν το πρόσωπο που τον ελέγχει, αρνείται να το κάνει εθελοντικά, δημιουργώντας απειλή για τους άλλους με τις ενέργειές του.
 2. Για τη διάθεση επιθετικών ζώων που αποτελούν απειλή για τον πληθυσμό.
 3. Προειδοποίηση για τη χρήση όπλων.
 4. Για κυνήγι, γυρίσματα σε ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.
 5. Για επίδειξη επίδειξης.
Αυτό δεν είναι επίσης ένας πλήρης κατάλογος των όπλων. Το κύριο πράγμα που μπορεί να διακριθεί είναι τα αντικείμενα της χρήσης, μπορούν να ποικίλουν . Αλλά ποτέ το αντικείμενο της χρήσης δεν θα είναι η ζωή και η υγεία ενός ατόμου. Τα όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς.

Με βάση τα προαναφερθέντα, πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της "χρήσης" ενός όπλου είναι πιο εκτεταμένη σε σχέση με την έννοια της "χρήσης" του και το περιλαμβάνει. Τα κίνητρα και οι όροι χρήσης ή χρήσης όπλων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξουν διαφωνίες σχετικά με τη νομική και πολιτική αρένα όσον αφορά την ορθότητα της χρήσης τους στην πράξη.

Συνιστάται

Πλασμοποίηση και βιοανάστροφη: ποια είναι η διαφορά και τι είναι καλύτερο;
2019
Ενοικιάστε ένα διαμέρισμα ή πάρτε μια υποθήκη: μια σύγκριση και τι είναι καλύτερο να επιλέξετε
2019
Τι είναι διαφορετική κρέμα "Charlotte" από την κρέμα "Πράγα"
2019