Πώς είναι διαφορετικό το έγκλημα από τις παραβιάσεις;

Αν ένα άτομο παραβιάζει απαγορεύσεις που ρυθμίζονται από το νόμο, η συμπεριφορά του μπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή παράβασης: εγκληματικότητα ή παράπτωμα. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται οι κοινωνικές σχέσεις σε αυτόν τον τομέα του δικαίου.

Τα κοινά σημεία που έχουν όλα τα αδικήματα είναι η αδικία και ο κίνδυνος για την κοινωνία. Αυτά γίνονται τα κριτήρια με τα οποία οριοθετούν τις πράξεις και τα παραπέμπουν είτε σε έγκλημα είτε σε αδίκημα.

Το έγκλημα

Χαρακτηρίζοντάς τες, ο ποινικός νόμος λαμβάνει υπόψη τα σημάδια αντικειμενικών και υποκειμενικών. Ναι, και άλλοι κλάδοι δικαίου, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όταν είναι απαραίτητο να λάβουμε την ακριβέστερη απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει να καταταγεί μια ολοκληρωμένη πράξη.

Πρώτα απ 'όλα, τα εγκλήματα διακρίνονται από τον βαθμό κινδύνου τους . Κάθε παραβίαση αποτελεί παραβίαση των κοινωνικών σχέσεων, που προστατεύονται από το νόμο, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κοινωνικός κίνδυνος. Ο μάλλον υψηλός βαθμός του διακρίνει το έγκλημα από άλλα αδικήματα και οι διάφορες καταστάσεις το καθορίζουν.

Μόνο ένας ποινικός νόμος προβλέπει εγκλήματα και οι συνέπειές του γίνονται ποινικό μητρώο και ποινική δίωξη που επιβάλλεται από το δικαστήριο.

Το έγκλημα μπορεί επίσης να διακρίνεται από τη φύση των συνεπειών που συμβαίνουν μετά τη διάπραξη της πράξης. Η σύνταξη του εγκλήματος γίνεται, για παράδειγμα, η πρόκληση σοβαρής βλάβης στην υγεία ως αποτέλεσμα διαπιστωμένων παραβιάσεων στην προστασία της εργασίας.

Ο νόμος εκτιμάται ως έγκλημα που βασίζεται στην προμήθεια και τους στόχους του . Για παράδειγμα, οι συναλλαγές σε ακίνητα που είναι εν γνώσει παράνομο, επειδή έγιναν από υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για αυτό με μισθοφορικό σκοπό, αποτελούν έγκλημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρόκειται για πειθαρχικό αδίκημα.

Οποιεσδήποτε διακρίσεις γίνονται ευκολότερες εάν υπάρχει νόμος που να δείχνει σαφώς αν είναι δυνατό να αποδίδεται η ολοκληρωμένη πράξη σε αδικήματα ή είναι έγκλημα. Και τα αντικείμενά της είναι η ανθρώπινη ζωή, η κρατική ασφάλεια. Ο κατάλογος τέτοιων αντικειμένων είναι πολύ ευρύτερος και πιο συγκεκριμένος. Σήμερα περιλαμβάνει:

  • Οποιαδήποτε ιδιοκτησία.
  • Προσωπικά συμφέροντα.
  • Ειρήνη και ασφάλεια.
  • Το περιβάλλον.
  • Συνταγματική τάξη κ.λπ.

Παράπτωμα

Αυτές οι πράξεις είναι παράνομες, αλλά δεν αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την κοινωνία. Με δεδομένο αυτό, η τιμωρία για τη διάπραξή τους δεν είναι τόσο σοβαρή - μια ποινή, και συχνά έρχεται μόνο σε μια προειδοποίηση.

Συμβαίνει ότι κατηγορούνται για αμέλεια, και μάλιστα παραμέληση των κοινωνικών κανόνων και κανονισμών, αναφέροντάς τους σε μικρά αδικήματα.

Η παράτυπη συμπεριφορά είναι διαφορετική και εξαρτάται από τη σφαίρα της ζωής που επηρεάζεται:

Πειθαρχικό . Τέτοιο παράπτωμα περιλαμβάνει παραβιάσεις του κλάδου: εργατικό και ακαδημαϊκό, στρατιωτικό και υπηρεσιακό. Και οι ποινές, όπως η απλή επίπληξη ή ακόμη και η αυστηρή μεταφορά για ένα χρονικό διάστημα για να εργάζονται με χαμηλότερη αμοιβή ή χαμηλότερη θέση, ενδεχομένως απόλυση, χρησιμεύουν ως τιμωρία γι 'αυτούς

Οι κυρώσεις αυτές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ενός ιδρύματος όπου δημιουργούνται ειδικοί φορείς για το σκοπό αυτό. Μπορούν μόνο να επιβάλουν ποινή εντός ενός μηνός από την ανακάλυψη της πράξης.

Διοικητικό . Τα αντικείμενα της δημόσιας τάξης και των πολιτικών ελευθεριών, της κρατικής περιουσίας και των ιστορικών και αρχιτεκτονικών μνημείων, του περιβάλλοντος, της εργασίας και της υγείας αποτελούν αντικείμενο καταχρήσεων.

Η διορθωτική εργασία και τα πρόστιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμωρία, ακόμη και για σύλληψη για 15 ημέρες και για δήμευση. Επιβάλλεται να είναι το αργότερο ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση. Εξέταση τέτοιων παραβιάσεων και επιβολή κυρώσεων - στον τομέα της επιρροής των εξουσιοδοτημένων οργάνων.

Αστικό δίκαιο . Αυτές οι πράξεις είναι επίσης παράνομες και κοινωνικά επιβλαβείς, αλλά δεν θεωρούνται κοινωνικά επικίνδυνες. Αυτό είναι βλάβη του οργανισμού ή του ατόμου και της περιουσίας του, ως αποτέλεσμα παράνομων πράξεων, παράνομων συναλλαγών, μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων από τα μέρη, διάδοση προσβλητικών φημών, εν γνώσει ψευδών, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.

Ως τιμωρία για τέτοιου είδους παράπτωμα θα πρέπει να αντισταθμιστεί η ηθική βλάβη, να αποκατασταθούν οι ζημίες, να αποκατασταθούν τα παραβιαζόμενα δικαιώματα.

Αθάνατος . Βίαιες πράξεις, κατά κανόνα, εσκεμμένου χαρακτήρα, που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου όταν παραβιάζονται οι ηθικοί κανόνες. Για παράδειγμα, η επίθεση, οι προσβολές που εκφράζονται στο κοινό, η βία με σκοπό την εκπαίδευση, η απαίτηση δωροδοκίας, η εμφάνιση ενός μεθυσμένου κράτους σε δημόσιο χώρο, η συμμετοχή των ανηλίκων στην κατανάλωση αλκοόλ. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιες διαδικασίες είναι συχνότερα υπάλληλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Εάν το γεγονός της διάπραξης του αδικήματος αποδειχθεί, ο δράστης μπορεί να απολυθεί και μια αντίστοιχη εγγραφή θα εμφανιστεί στο αρχείο εργασίας του. Για ένα άτομο που δεν σχετίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφαρμόστε άλλες κυρώσεις.

Τέτοια πλημμελήματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τη διαδικασία και, ειδικότερα, για την επιβολή κυρώσεων. Οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή της ανακάλυψης, και από την επιτροπή - έξι μήνες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αδικήματος και αδικήματος;

  1. Το έγκλημα διαπράττεται με κακόβουλο πνεύμα, προσεκτική και προετοιμασμένη και ως εκ τούτου πιο επικίνδυνη. Κακή συμπεριφορά - κατά κανόνα, η δράση είναι ασυνείδητη, αυθόρμητη.
  2. Το έγκλημα θα συνεπάγεται ασφαλώς ποινή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και το ποινικό μητρώο. Για κακή συμπεριφορά έχει καθιερωθεί ευθύνη για το εργατικό, διοικητικό, οικογενειακό, αστικό, κώδικες και διάφορους νόμους.

Πιστεύεται ότι κάθε έγκλημα που παρέμεινε ατιμώρητο οδηγεί σε έγκλημα. Έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνετε για τη διαφορά μεταξύ αυτών των εννοιών και να μαντέψετε τι τιμωρία θα ακολουθήσει η πράξη, να είστε υπήκοος που τηρεί το νόμο, να ακολουθείτε κοινωνικούς κανόνες και κανόνες.

Συνιστάται

Πλασμοποίηση και βιοανάστροφη: ποια είναι η διαφορά και τι είναι καλύτερο;
2019
Ενοικιάστε ένα διαμέρισμα ή πάρτε μια υποθήκη: μια σύγκριση και τι είναι καλύτερο να επιλέξετε
2019
Τι είναι διαφορετική κρέμα "Charlotte" από την κρέμα "Πράγα"
2019